ไต้หวัน ไถวัน 3 วัน 1 คืน A 24-HOUR TALE

ไต้หวันรอบที่ 4 และ รอบที่ 5 พาไปดูทั้ง INSIDE TAIPEI แล้วก็ OUTSIDE TAIPEI