Story From Meyou cross my mind
ตัวตน
 • บางครั้งเราก็อยากจะมีตัวตนในสายตาคนอื่น
  สิ่งที่เราทำก็คือเอาตัวเองไปในที่ที่เขาจะเห็นเรา
  คิดว่าสักวันเขาคงจะสังเกตเห็นว่าเราก็อยู่ตรงนั้นเหมือนกัน

  เราอาจจะทำอะไรหลายๆ อย่างที่เราไม่เคยทำ
  อาจจะเป็นสิ่งที่เราชอบ หรืออาจจะเป็นสิ่งที่เราไม่ชอบ
  ถ้าเราชอบ ก็เป็นเรื่องดีที่ได้ทำ
  แต่ถ้าเราไม่ชอบ เราก็ถือว่าเป็นบทเรียน

  แต่ไม่ว่าจะทำอะไร เขาก็ยังคงไม่สนใจ
  แบบนี้ควรพอไหม

  ถ้าเราชอบ เราก็คงจะทำต่อไปเพราะมีความสุข
  แต่ถ้าเราไม่ชอบเราก็คงไม่ทำต่อ
  หยุดคิดว่าเราทำสิ่งนี้ไปเพื่ออะไร
  ถ้าเหนื่อย ถ้าไม่มีความสุข ก็ควรพอจะดีกว่า


Views

เข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น

Log in