เธอเขียนเพื่อเขาRnp Nd
Chapter 4: คำถามจากผู้เป็นที่รัก
 • 02.05.64
  เธอเป็นคนชอบเล่าเรื่องของตัวเอง เป็นปกติ
  และจะยิ่งกว่าเป็นปกติ ถ้าเขาเป็นคนฟัง

  เธอเป็นคนอย่างไร เพราะอะไรถึงเป็นอย่างนี้ 
  เธอชอบและไม่ชอบอะไร อะไรทำให้ชอบและไม่ชอบ

  เธอคิดกับเรื่องแบบนี้ เพราะเธอเชื่อว่าอะไร
  เธอเลือกทำแบบนี้ เพราะเธออยากได้อะไร
  เธอเลือกพูดแบบนี้ หมายความว่าอะไร
    
  เธอเล่าบ้าง สลับกับที่เขาถามเธอบ้าง

  แต่มีบางคำถาม ที่ทำให้เธอต้องหยุด
  หยุด เพราะเธอไม่คาดหวัง (คิด) ว่าจะได้ยินคำถามเหล่านี้ 

  เธอมีความฝันอะไรอีกบ้างที่อยากทำให้สำเร็จ
  เธอมีภาพการไปอยู่ต่างจังหวัด เป็นอย่างไร 
  เธอมีภาพอนาคตเกี่ยวกับการใช้ชีวิตคู่อยู่บ้างไหม 

  ระหว่างที่หยุด เธอกำลังคิด 
  อะไรซ่อนอยู่เบื้องหลังคำถามจากเขา 
  ผู้เข้ามาอยู่ในชีวิตเธอเพียงไม่นาน

  ผู้ที่มีคำถามให้เธอ แบบที่เธอไม่เคยได้ยินมาก่อน
  เขาผู้เป็นที่รัก

  'เธอเขียนเพื่อเขา'
  (Based on a true story.)
เข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น

Log in