「แปล」 アオペラ Haru

แปลทุกอย่างเท่าท่ี่แปลได้ทั้งของเมมเบอร์และเซย์ยูอาโอเปลล่า ♪