ความดีของแสงแดด 凤影

วันนี้ฉันได้รับการปลอบประโลมจากแสงแดดในฤดูหนาว