เคล็ดลับฟิตสังคม 9 วิชาสามัญSocialbycat
List 10 เรื่องยากของวิชาสังคม ม.ปลาย แต่เก็บแต้มได้


 • เนื้อหาสังคมมีทั้งเรื่องง่ายกับเรื่องยาก วันเน้แมวส้มจะมาจัด list 10 เรื่องยากของวิชาสังคมน้า ทั้ง 10 เรื่องนี้มีอะไรบ้างเรามาดูกันเลย แมวส้มแนะนำว่าให้เราต้องออกแรงเก็บเยอะกว่าเดิมนะ แต่ถ้าเราเข้าใจ 10 เรื่องนี้แล้ว เราจะไม่พลาดเก็บคะแนนวิชาสังคมอีกต่อไปแน้วว (เพราะข้อสอบชอบออก)
  .
  1. หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา อันนี้น้องๆมาถามเสมอว่ามีวิธีการจำยังไง แมวเลยแนะว่าจำความเชื่อมโยงกับพุทธประวัติและการเชื่องโยงกันของหลักธรรมนะว่ามีเหมือนกันต่างกันยังไง
  .
  2. ระบอบการปกครอง เรื่องนี้ซับซ้อนหน่อยหนึ่ง คือเราต้องแยกประเภทของประชาธิปไตยว่ามีแบบรัฐสภา ประธานาธิบดี กึ่งประธานาธิบดี และยังมีแบบอำนาจนิยมกับสมบูรณาญาสิทธิราชย์อีก นอกจากจะจำหลักการวิธีดำเนินการของการปกครองแต่ละแบบแล้วยังต้องจำชื่อประเทศที่ใช้ด้วยนะ
  .
  3. โมฆะ โมฆียะ มีผลทางกฎหมายสมบูรณ์ อันนี้อยู่ในกฎหมายแพ่ง ต้องจำให้ดีเรื่องผู้เยาว์ ผู้ไร้ความสามารถ ผู้เสมือนไร้ความสามารถว่าทำอะไรได้บ้าง แล้วเรื่องโมฆะ โมฆียะ มีผลสมบูรณ์ทางกฎหมายนี้ยังไปเชื่อมโยงกับเรื่องของหมั้น สินสอด บุตรบุญธรรมกับนิติกรรมสัญญาอีกด้วย
  .
  4. นิติกรรมสัญญา แบ่งประเภทของนิติกรรมสัญญาแต่ละแบบให้ได้นะ เพราะนิติกรรมสัญญาแต่ละแบบมีรายละเอียดต่างกัน
  .
  5. อุปสงค์ อุปทาน และการเคลื่อนย้ายของเส้นอุปสงค์ อุปทาน เรื่องนี้อ่านแค่อุปสงค์ อุปทานไม่พอแล้ว เราต้องอ่านเรื่องการเคลื่อนย้ายของเส้นอุปสงค์ อุปทานด้วย (shift move)
  .
  6. เงินฝืด เงินเฟ้อ นโยบายการเงิน นโยบายการคลัง เรื่องนี้ต้องจำดีๆว่าเป็นบทบาทของใคร และควรใช้วิธีการไหนในการแก้ปัญหาตามสถานการณ์นั้นๆ
  .
  7. GDP GNP และการคำนวณหา GDP GNP ให้จำคำนิยามความหมายของ GDP กับ GNP ให้ได้นะ รวมถึงจำสูตรการคำนวณหา GDP กับ GNP ด้วย
  .
  8. สมัยรัชกาลที่ 4-7 เป็นยุคสมัยยอดฮิตที่ข้อสอบชอบถาม เพราะมีรายละเอียดเยอะที่สุดแล้วใน ปวศ.ไทย
  .
  9. การเปลี่ยนแปลงของเปลือกโลก แบ่งออกเป็นการเปลี่ยนแปลงจากพลังงานภายในโลก (แผ่นดินไหว ภูเขาไฟระเบิด) การกระทำบนผิวโลก (น้ำ คลื่น ลม น้ำแข็ง อุณหภูมิ) และจากภายนอกโลก (อุกกาบาต)
  .
  10. การดูแลแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม จะมีเรื่องสัญญาทางสิ่งแวดล้อม กฎหมายทางสิ่งแวดล้อม เหตุผลทางภูมิศาสตร์ สภาพทางภูมิศาสตร์ การพัฒนาอย่างยั่งยืน การอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ความยากของเรื่องนี้คือรายละเอียดเยอะแล้วต้องคิดหาวิธีการแก้ไขสิ่งแวดล้อมให้เหมาะสมด้วยจ้า

เข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น

Log in