บทกวี...นำพาไปสู่...บทเพลง I-Nude(ไอ้หนวด)

ผมจะเริ่มแต่งกวี และผมก็จะนำไปทำบทเพลง ปกติแต่งเพลงจากทำนอง แต่บางครั้งอยากแต่งกวีให้เป็นเพลง

ALL POSTS
Views