จุดเริ่มต้นMelody Minty
ความทุกข์
 •    ทุกคนย่อมมีความทุกข์บ้างไม่มากก็น้อยในชีวิตนี้ เพราะเราแต่ละคนมี ต้นทุนชีวิต ความคิด และอื่นๆที่เป็นตัวบ่งบอกความเฉพาะ...ที่ใครก็ไม่สามารถทำแบบเราได้ทั้งหมด 
     ดังนั้น สิ่งที่ทำให้คนเรามีความสุขและความทุกข์จึงไม่เหมือนกัน 
     เช่นเดียวกับบางอย่างที่คนอื่นบอกว่ามันเป็นเพียง "เรื่องเล็กๆ" แต่สำหรับเรานั้นมันไม่ใช่แค่นั้น...
     ความทุกข์ เป็นตัวบ่งบอกความบกพร่องภายในใจที่เรามีให้กับตนเอง ถ้าหากเราปล่อยวางมันได้ เราก็คงจะมีเวลานึกถึงความสุขในอดีตที่เราเคยมี หรืออาจจะหันไปทำให้ตนเองมีความสุขได้มากกว่าที่เคย
     แต่สำหรับบางคน อาจมีความทุกข์ในระดับที่มาก กว่านั้น มีตราบาปในใจที่ไม่เคยเลือนหายแม้กาลเวลาจะผ่านพ้นไปนานเท่าไร
     สิ่งที่น่าจะช่วยรักษาได้ คงเป็นการจดจำเรื่องราวนั้นไว้เป็นอุทาหรณ์ข้อเตือนใจ...แล้วก้าวเดินต่อไปอย่างระมัดระวังก็เพียงพอ

       
Views

เข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น

Log in