Urban Imaginary NANA1994

เราอยากแชร์ปัญหาและความหวังของเมืองผ่านมุมมองของเรา ซึ่งเป็นนักผังเมืองคนหนึ่ง ที่เรียนจบมาแล้วก็หวังว่าสักวันจะได้เห็นเมืองได้ดีขึ้น