So Seoul PLARIEX

คอมิคเอสเสเดินทางเล่มแรกของ Plariex เล่าประสบการณ์เที่ยวเกาหลี 7 วัน ทั้งตะลุยดงช็อปปิ้ง กินอาหารเกาหลีจนเถียงกับพ่อค้า และเรื่องราวเปิ่นๆ อีกมากมาย

ALL POSTS
Views