ความสุขหล่นหาย..เพราะโรคซึมเศร้าหรือเพราะตัวเราเอง hedbow

ตั้งแต่รักษาโรคซึมเศร้า เราคอยสังเกตุการเปลี่ยนแปลงของAttitudeตัวเองเสมอ .. บางทีเราก็เปลี่ยนเป็นคนละคน จากคนมองโลกแบบ +++ เป็น มองโลกแบบ - - - จนบางครั้งเราสงสัยว่า นี่เป็นเพราะโรคหรือเป็นเพราะนิสัยตัวเราเอง