บันทึกนักอยากเขียนSooth Suwansakornkul
บันทึกนักอยากเขียน ๔
 • เมื่อวานเด็กชายชั้นป.4 กลับมาเล่าเรื่องการทำงานเป็นกลุ่มในคาบเรียนให้ฟัง
  สรุปความได้ดังนี้

  หัวหน้ากลุ่มที่เป็นเด็กหญิง ได้แบ่งหน้าที่ให้เพื่อน ๆ ทำ
  เจ้าลูกชายชายได้ทำงานตกแต่งมายด์แม็พ
  และเพื่อน ๆ ทุกคนในกลุ่มก็ได้งานตามถนัดของแต่ละคน
  เหลือเพียงเด็กพิเศษที่เป็นสมาชิกกลุ่มอีกคนหนึ่งซึ่งยังไม่ได้รับหน้าที่อะไร
  เพราะไม่ค่อยถนัดเรื่องอ่านเขียนและวาดภาพ
  เด็กหญิงหัวหน้ากลุ่มจึงบอกว่กับเพื่อนคนพิเศษว่า

  "หน้าที่ของเธอคือควบคุมงานของทุกคน ใครทำงานหรือเล่นซนให้ตีได้เลย เป็นหน้าที่พิเศษ"

  เพื่อนคนพิเศษได้ฟังเช่นนั้นก็ยิ้มเข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น

Log in