แม่ฉันเป็นคนตลก yuii1811

เพราะแม่ฉันเป็นคนตลกมาก บางเรื่องแม่ก็อนุญาต บางเรื่องก็ไม่ได้ขออนุญาตแม่ Let's Enjoy with us :)