อยากเล่า...ฟังเราหน่อย Lanier

ไม่มีรูปแบบ บ่นเรื่อยเปื่อย อยากเขียนก็เขียน