What Da Hell of...JR KitsuKOU

เรียนนิเทศศาสตร์...ใครว่าง่าย เรียนวารสารศาสตร์...ใครว่าสบาย เรื่องนี้จะขอตีแผ่เรื่องราวของการเป็นนักศึกษานิเทศศาสตร์ สาขาภาควิชาวารสารศาสตร์ตลอดชีวิต 4 ปีในรั้วมหาลัยให้ได้รู้กัน

Views