ฉันเก็บเศษเสี้ยวความทรงจำมาทำเป็นบทกวี Zupisets Sasiwimon

บทกวีที่เขียนจากความทรงจำทั้งดีและร้าย ผ่านมา แต่ไม่ผ่านไป หลงเหลือไว้เพียงตัวอักษร

Views