เราใช้คุ๊กกี้บนเว็บไซต์ของเรา กรุณาอ่านและยอมรับ นโยบายความเป็นส่วนตัว เพื่อใช้บริการเว็บไซต์ ไม่ยอมรับ
สถานการณ์ยังเป็นปกติ สมุด ทีทรรศน์

8 เรื่องสั้นกึ่งเหนือจริงของชาวเมืองธรรมดา เพราะนอกจากจะเป็นเมืองที่เต็มไปด้วยวิวัฒนาการมากมาย ยังเป็นเมืองที่สุขสบาย จนต่อให้เกิดความวุ่นวายขนาดไหน นองเลือดเพียงใด ผู้คนก็ยังใช้ชีวิตต่อไป และมองมันเป็นเพียงสถานการณ์ปกติ โดย ‘สมุด ทีทรรศน์’ นักเขียนวรรณกรรมผู้มีลีลาการเล่าเรื่องไม่ธรรมดา

ALL POSTS
Views