MABUHAY MANILA มะนิลามาเมคอัพ SALMONBOOKS

การเดินทางออกนอกประเทศครั้งแรกของ 'ไลลา ศรียานนท์’ เมคอัพอาร์ทิสต์ที่อยากเก็บชั่วโมงสะบัดแปรงเพื่อเทิร์นโปรฯ สู่การเดินทางไปฝึกงานกว่าสองเดือนในบริษัทเอเจนซี่ที่มะนิลา ซึ่งพาเธอโคจรไปเจอเมคอัพอาร์ทิสต์ สไตลิสต์ ช่างภาพแถวหน้า และมิสยูนิเวิร์สจากประเทศฟิลิปปินส์ จนได้ค้นพบตัวตนอีกมุมที่เธอไม่เคยรู้จักมาก่อน

ALL POSTS
Views