หนังสือ หนังสือ แล้วก็หนังสือ whalques

เล่าและบันทึกความรู้สึกนึกคิดหลังอ่านหนังสือ อาจชอบอาจไม่ชอบ อาจบ่นอาจไม่บ่น อาจชมอาจไม่ชม ไม่ได้วิเคราะห์ลึกซึ้ง พูดไม่เก่ง อธิบายออกมาไม่ถูก แต่หากใครอยากมาร่วมพูดคุยก็มาได้เลยนะคะ ยินดีเสมอค่ะ( ̄︶ ̄)