เราใช้คุ๊กกี้บนเว็บไซต์ของเรา กรุณาอ่านและยอมรับ นโยบายความเป็นส่วนตัว เพื่อใช้บริการเว็บไซต์ ไม่ยอมรับ
คลังข้อมูลบรรณานุกรมนักเขียน-กวีอ่าน-คิด-เขียน
ด้วยความระลึกถึง.... อาจินต์ ปัญจพรรค์ (2470-2561)
  •  จัดทำโดย

    ณัฐกฤตา ศรีสุมาลัย, เจตวัน อิ่มเต็ม, นันทพร ตงสาลี, นิศาชล  แสนวาสน์ และเบญจมาภรณ์ ว่องพานิช.  นิสิตภาควิชาภาษาไทยคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

    คลังข้อมูลนี้รวบรวมขึ้นเพื่อประโยชน์ทางวิชาการเท่านั้น  ลิขสิทธิ์ผลงานเป็นของผู้สร้างผลงาน

    ส่วนหนึ่งในรายวิชา 2201252 วิวัฒนาการวรรณกรรมไทย

    ที่มา: https://youtu.be/fxve1UiccuM

  • ที่มา: https://youtu.be/uhSxxtoay0c
เข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น

Log in