บางทีความคิดที่ปรากฏขึ้นมาในยามดึกก็อันตรายเกินไป GNW S

กลัวใจตัวเอง