#คนว่างงาน veen

...ก็แค่ลาออกจากงาน เอาเป็นว่าตอนนี้คุณได้รางวัลชีวิตในการเที่ยวเล่นหลังจากลาออกจากงานเก่าสดๆใหม่ๆ คุณจะนอนจะตื่นกี่โมงยังไงก็ได้ คุณได้กินอาหารที่อยากกิน ได้เก็บที่นอนครั้งแรกในรอบปี ได้จัดของนู่นนี่นั่น ได้ใช้เงินเดือนครั้งแรก !!

Views