อยากให้เธอมีรอยยิ้ม i have no idea

คือเรื่องธรรมดาของคนธรรมดาที่อยากเล่าให้คนธรรมดาอ่าน