ในสายตาของเธอ เห็นฉันเป็นตัวอะไร จัง

เรื่องราวความรักของเหล่าสรรพสัตว์ที่ถูกถ่ายทอดผ่านภาพวาดมากรายละเอียด และถ้อยคำสั้นกระชับที่พร้อมจะสะเทือนจิตใจของมนุษย์ทุกเพศทุกวัยเมื่อได้อ่าน

Views