เรื่องเล่าจากช่างเรียงพิมพ์ ชนุ่น

รวมเรื่องสั้นโลกแปลก / แหวก / ไร้สาระ / เอ็กซ์เพอริเมนทัล ของชนุธนา แสนเหม ในฐานะที่อัตตอุปโลกน์ว่าเป็นนักเรียงพิมพ์ซึ่งไม่มีทางทำได้จริง

ALL POSTS
Views