"ฉันไม่เคยเป็นคนสำคัญ ในชีวิตของใครเลย" Tanapon Hoonsuwan

เรื่องราวต่าง ๆ ที่พบเจอในชีวิต ที่ทำให้อึดอัดและอยากหาระบาย และหวังว่าจะมีคนเข้าใจฉันมากขึ้น

Views