I'm ทราย Thank You BUNBOOKISH

19 บทความที่รวบรวมและเรียบเรียงมาจาก คำถามจากทางบ้านที่ถูกส่งเข้ามาถึง ทราย เจริญปุระ ไม่ว่าจะเป็นคำถามเกี่ยวกับโรคซึมเศร้า เช่น ‘อยากพาคนใกล้ตัวไปพบจิตแพทย์ จะทำยังไงดี’ หรือคำถามเกี่ยวกับความสัมพันธ์ในครอบครัว อย่าง ‘ขอบเขตของความกตัญญูอยู่ตรงไหน’ หรือ ‘เป็น LGBT จะเปิดตัวกับครอบครัวอย่างไรดี’ ถูกหยิบขึ้นมาตอบในรายการพอดแคสต์ I’m ทราย Thank You—รายการตอบคำถามชีวิต สไตล์ทราย เจริญปุระ ที่ได้รับความนิยมมาตลอดระยะเวลาเกือบสองปี