5th years architect student's diary Worakanya Saelao

บ่นเก่งมาก พูดไม่ค่อยรู้เรื่อง สติไม่ค่อยมี เอาจริงๆคือเขียนก็ไม่รู้เรื่องเหมือนกัน เน้นบ่น ตัดพ้อ ถอนหายใจ แต่ทำอะไรไม่ได้นอกจากทำงานต่อ

ALL POSTS
Views