บันทึกของคุณนายสีแดง Mme.Rouge

เรื่องสั้น l โน๊ตย่อ l สรุป l อะไรๆ ก็ได้ตราบเท่าที่มือยังอยู่