เราใช้คุ๊กกี้บนเว็บไซต์ของเรา กรุณาอ่านและยอมรับ นโยบายความเป็นส่วนตัว เพื่อใช้บริการเว็บไซต์ ไม่ยอมรับ
Normthing Marketing storyKarn Nikrosahakiat
กฎหมายที่ต้องรู้ก่อนเริ่มต้นธุรกิจ
 • กฎหมายธุรกิจที่ควรรู้ก่อนเริ่มต้น | Normthing ที่ปรึกษากฎหมายธุรกิจ และจัดอีเว้นท์ เข้าใจดีว่า การเริ่มต้นธุรกิจนั้น เต็มไปด้วยความท้าทายและอุปสรรคมากมาย หนึ่งในสิ่งที่ผู้ประกอบการควรรู้และให้ความสำคัญ คือ กฎหมายธุรกิจ

  กฎหมายธุรกิจเปรียบเสมือนเข็มทิศนำทางให้ธุรกิจของคุณดำเนินไปอย่างถูกต้อง ปลอดภัย และลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น

  บทความนี้ Normthing ขอนำเสนอ 5 กฎหมายธุรกิจที่ควรรู้ก่อนเริ่มต้น

  1. กฎหมายเกี่ยวกับการจัดตั้งองค์กรธุรกิจ

  กฎหมายฉบับนี้ กำหนดรูปแบบการจัดตั้งธุรกิจที่หลากหลาย เช่น บุคคลธรรมดา นิติบุคคล บริษัทจำกัด บริษัทมหาชนจำกัด ฯลฯ แต่ละรูปแบบมีข้อดี ข้อเสีย และความเหมาะสมที่แตกต่างกัน ผู้ประกอบการควรศึกษาและเลือก รูปแบบที่เหมาะสมกับธุรกิจของตัวเอง

  2. กฎหมายเกี่ยวกับสัญญา

  สัญญา เปรียบเสมือนเครื่องมือสำคัญในการทำธุรกรรม กฎหมายสัญญา กำหนดองค์ประกอบ วิธีการ เงื่อนไข และผลบังคับของสัญญา ผู้ประกอบการควรเข้าใจหลักกฎหมายสัญญา เพื่อจัดทำสัญญาที่ถูกต้อง ชัดเจน ป้องกันข้อพิพาทในอนาคต

  3. กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค

  กฎหมายฉบับนี้ มุ่งปกป้องผู้บริโภคจากสินค้าและบริการที่ไม่ปลอดภัย ไม่เป็นธรรม ผู้ประกอบการควรศึกษากฎหมายฉบับนี้ เพื่อดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส ตรงไปตรงมา และสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภค

  4. กฎหมายภาษีอากร

  ธุรกิจทุกประเภทมีหน้าที่เสียภาษีอากรตามกฎหมาย ผู้ประกอบการควรศึกษากฎหมายภาษีอากรที่เกี่ยวข้อง เช่น ภาษีเงินได้ ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ เพื่อเสียภาษีอย่างถูกต้อง ตรงเวลา ป้องกันปัญหาการถูกปรับหรือยึดทรัพย์

  5. กฎหมายแรงงาน

  หากธุรกิจของคุณมีลูกจ้าง จำเป็นต้องศึกษากฎหมายแรงงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กฎหมายคุ้มครองแรงงาน กฎหมายประกันสังคม เพื่อจัดสวัสดิการให้กับลูกจ้างอย่างถูกต้อง ป้องกันปัญหาการถูกฟ้องร้อง

  Normthing หวังว่าบทความนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการมือใหม่ และช่วยให้พวกเขาเริ่มต้นธุรกิจได้อย่างมั่นใจ

  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกฎหมายธุรกิจ

  Normthing ยินดีให้คำปรึกษาเกี่ยวกับกฎหมายธุรกิจ และจัดอีเว้นท์ 

Views

เข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น

Log in