เมื่อฉันเรียนจบ fdfeefa

เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นเมื่อ 10 ปีที่แล้ว (บ่งบอกอายุมากไปไหม?) อยากมาเขียนแชร์