จริงๆชีวิตเราก็สั้นเพียงเท่านี้เอง stfellove

จริงๆชีวิตเราก็สั้นเพียงนิดเดียวเอง ได้โปรดทำทุกนาท่ีให้มีค่า ให้มีค่าทั้งต่อตัวเองเเละต่อคนที่รัก เเละเเบ่งปันความรักต่อผู้อื่นด้วย

ALL POSTS
Views