P & Her Movies Pgram

สิ่งและซีนที่ค้างในหัวจากการดูหนังหลายเรื่อง หากไม่เขียนเก็บไว้ เราจะลืมไปอย่างน่าเศร้า