ครูครับๆวิชานี้เรียนไปทำไม AIBIG

เจ้าของเพจ “น่าเบื่อ” กลับมาพร้อมการ์ตูนแมวหน้ากวน พร้อมไขข้อข้องใจให้เด็กไทย “วิชานี้เรียนไปทำไม” เช่น ลูกเสือ แคลคูลัส กระบี่กระบอง ฯลฯ เมื่อเข้าใจเป้าหมาย และประโยชน์ ทุกคนก็สามารถนำไปต่อยอดได้จริง ทั้งการเรียนต่อ และในชีวิตประจำวัน หรืออย่างน้อยก็ทำให้... การเรียนไม่น่าเบื่ออีกต่อไป

ALL POSTS
Views