เราใช้คุ๊กกี้บนเว็บไซต์ของเรา กรุณาอ่านและยอมรับ นโยบายความเป็นส่วนตัว เพื่อใช้บริการเว็บไซต์ ไม่ยอมรับ
=͟͟͞͞♡©chichu
Big Naughty - Waves :/ Lyrics
 • Big Naughty - Waves :/ Lyrics ?

  เนื้อเพลง Waves - Big Naughty (Thaisub/Karaoke)

  [서동현 "Waves" 가사] 

   


  Waaaaaaaaaaves

  I’m swimming on my waves

  I’m surfing on my waves

  I’m falling from my waves


  I got twenty-thousand problems on my back

  속으로 빨려 들어가고 있네

  โซกือโร ปัลรยอ ทือรยอ คาโก อินเน

  똑같은 삶을 살아 우린 왜

  ตกกัททึน ซัลมึน ซารา อูริน เว-

  라고 물으면 애기 같은 소리 하고 있데

  ราโก มูรือมยอน เอกีกัททึน โซ่รีฮาโก อิดเต


  내 예술과 가사 내 노래와 우울은 아무도 이해 못해

  เนเยซุล กวา คาซา เน โนแร วา อู- รึน อามูโด อีเฮมดแท

  미안한데 오늘은 집에 가줘

  มีอันฮันเด โอนึล รึน ฉิบเบคาจวอ


  거기 있는거 너네 다 가져

  คอกี อินนึนกอ นอเน ทา คาจยอ

  다 챙겼으면 이제 나가줘

  ทา แชงกยอซือมยอน อีเจ นา- คาจวอ

  친구가 어쩌고 사람이 어쩌고

  ชินกูกา ออจอ โก ซา รามี ออจอโก

  그런 가식 필요없으니까 꺼져 (blah blah blah)

  คือรอน คาชิก พิรโย ออพซือนีกา กอจยอ


  좋은 사랑 좋은 사람 좋은 음악 좋은 나라

  โชอึน ซารัง โชอึน ซารัม โชอือ นือหมัก โชอึน นารา-

  다 좋은데 질렸으니까 좀 가줘

  ทา โชอึนเด จิล-ลยอซซือนีกา จม คาจวอ


  F*ck Youuuu

  F*ck Youuuuu

  F*ck Youuuuuu Oooh *cough*


  Oo yeah 잘알아지만

  Oo yeah ชาราจีมาน

  Oo yeah 말하지마

  Oo yeah มาราจีมา

  Oo yeah 자라나는 생각들이 많지만 하지마

  Oo yeah ชารานานึน แซงกักตือรี มันจีมาน ฮาจีมา-


  똑같은 파도 타지마

  ตก กัททึน พาโด ทาจีมา-

  똑같은 생각 하지마

  ตก กัททึน แซงกักคาจีมา-

  똑같은 꿈을 갖지마

  ตก กัททึน กูมึล คัทจีมา-

  똑같은 꿈을 꿀 바에는 자지마

  ตกกัท ทึนกูมึล กุล พาเอ นึน ชาจีมา


  Just make your mother f*cking own waves

  I’m swimming on my waves

  I’m surfing on my waves

  I’m falling from my waves..


  ______________________________________________

  Song: Waves

  Artist: Big Naughty (서동현)

  Release Date: 9 May 2020

  Message from Big Naughty:

  "아까 프랭크오션타입비트 틀어놓고 갑자기 만든 곡인데 뜬금없이 생각보다 좋아서 앨범에 넣어야 되나 순간 고민했어요 재밌게 들어주세요! 하고 싶은 말은 파도를 타지 말고 우리가 파도를 일으키자! 이네요!그리고 막연하게 생각만 해봤던 꿈을 갑자기 이루게 되어서 좀 당황스러웠기도 했고 상상했던 꿈을 이룬 모습과 너무 컸던 괴리감이 이제야 좀 정리되는거 같아요! 앨범도 요즘 박차를 가하고 있어요 기다려주시는 분들 너무 감사합니다! 좋은 밤 되세요! 이상!!!"


  YOUTUBE : 


  https://youtu.be/s_KWmv5EdEM


  SOUNDCLOUD: 


  welcometomymusic · :/

  https://soundcloud.com/aft7kydqjuqp/big-naughty-waves


  K-Lyrics : by s w a n i e

  https://youtu.be/_AX9GB48uEw


  Thai Lyrics : by chichu

Views

เข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น

Log in