การล้างมือ 7 ขั้นตอน คือ การล้างมือให้สะอาดตามขั้นตอนที่ถูกต้องในการฆ่าเชื้อโรคที่ก่อให้เกิดโรค การล้างมือด้วยสบู่ก่อนรับประทานอาหารหรือก่อนเริ่มงานจะช่วยให้ร่างกายแข็งแรงและป้องกันการแพร่กระจายของโรคผ่านเชื้อโรคที่เกาะติดมือ วิธีล้างมือที่ถูกต้องคืออะไร? 7 ขั้นตอน ล้างมืออย่างไรให้ถูกวิธี ตาม WHO

การล้างมือ 7 ขั้นตอน คือ การล้างมือให้สะอาดตามขั้นตอนที่ถูกต้องในการฆ่าเชื้อโรคที่ก่อให้เกิดโรค การล้างมือด้วยสบู่ก่อนรับประทานอาหารหรือก่อนเริ่มงานจะช่วยให้ร่างกายแข็งแรงและป้องกันการแพร่กระจายของโรคผ่านเชื้อโรคที่เกาะติดมือ วิธีล้างมือที่ถูกต้องคืออะไร?