รวมเรื่องเกี่ยวกับรถและประกันรถยนต์Gobear Thailand
คปภ. คือ ใคร? ช่วยเราเรื่องประกันภัยอย่างไรบ้าง?
 • สำนักงาน คปภ. คือ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย อันเป็นหน่วยงานของรัฐที่ไม่ได้อยู่ในทางส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ แต่จะมีฐานะเป็นนิติบุคคลที่ดำเนินนโยบายกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย คอยดูแลทั้งธุรกิจประกันรถยนต์ ประกันชีวิต ประกันสุขภาพ รวมถึงประกันภัยประเภทอื่นๆ ด้วย ซึ่งหน้าที่หลักของ คปภ. ก็มีดังต่อไปนี้ครับ

  1. กำกับและพัฒนาธุรกิจประกันภัยให้มีความเข้มแข็งมั่นคง

  นั่นหมายถึงการวางแผนพัฒนาธุรกิจประกันภัยให้พัฒนาไปในแนวทางเดียวกันตามที่กำหนด ให้ธุรกิจประกันภัยสามารถอยู่รอด และมีความมั่นคง

  2. ส่งเสริมสนับสนุนให้ธุรกิจประกันภัย

  ให้มีบทบาทเสริมความแข็งแกร่งให้ระบบเศรษฐกิจสังคม รวมถึงสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนเพราะการมีระบบประกันภัยให้แก่สังคม จะช่วยลดความเสี่ยงในการสูญเสียให้แก่ภาคเศรษฐกิจจากทั้งการเจ็บป่วย การสูญเสียทรัพย์สิน หรือแม้แต่การเสียชีวิตของคนในสังคม รวมถึงให้ทำให้ประชาชนมีหลักประกันทางด้านการเงินหากเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินขึ้นนั่นเองครับ

  3. คุ้มครองสิทธิประโยชน์ของประชาชนด้านการประกันภัย

  ข้อนี้แหละครับที่สำคัญกับเราๆ บทบาทนี้ก็คงคล้ายๆกับบทบาทของสำนักงานคุ้มครองผู้บริโภค ที่จะคอยรับเรื่องร้องเรียนและตรวจสอบการกระทำมิชอบของธุรกิจประกันภัยที่มีต่อผู้บริโภค เพื่อให้เพื่อนๆสามารถรับความคุ้มครองจากประกันภัยได้อย่างเป็นธรรมนั้นเอง

  ถ้ามีปัญหาเกี่ยวกับประกันภัย ร้องเรียนกับ คปภ. ได้อย่างไรบ้าง?

  1. เบอร์โทรศัพท์: 0-2515-3999
  2. สายด่วน คปภ.: 1186
  3. Email: [email protected]
  4. Website: www.oic.or.th
  5. กระดานรับเรื่องร้องเรียนออนไลน์: https://oiceservice.oic.or.th/oicrequest/index.php
  6. Mobile Application: https://www.oic.or.th/th/consumer/download-oic-mobile-application

  อย่างไรก็ตาม ทางเว็บไซต์ของพี่หมีก็มีข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสำนักงาน คปภ. และข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับประกันภัยมาฝากเพื่อนๆ เพิ่มเติมด้วย ซึ่งทุกคนสามารถเข้าไปอ่านเพิ่มเติมได้ที่ลิ้งค์ด้านล่างเลยครับ

  ขอขอบคุณบทความจาก 

  คปภ. คือ ใคร? ช่วยเราเรื่องประกันภัยอย่างไรบ้าง?

เข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น

Log in