แปล(ง)เพลงให้เจ๋ง ต้องร้องได้จริง! Winai Chaichana

แปลเพลงภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย แปลงเพลงภาษาไทยสนุก ๆ จำนวนคำตามทำนอง และร้องได้จริง! (เพลงที่แต่งเองก็มีนะ) *สำหรับเพลงแปล ความหมายอาจไม่ตรงตามตันฉบับทั้งหมด แต่ยังคงใจความสำคัญของเพลงไว้ ถ้าแปลตรงตัวเป๊ะทุกคำ ก็คงร้องเป็นเพลงไม่ได้ครับ

ALL POSTS
Views