เก็บกลอนcoolcat_ww
ผิดที่ใด
 • เนื้อโคลงมีสปอยปรมาจารย์ลัทธิมารเล่มสอง...

  มือคู่นี้เปื้อนเลือด -- เกินล้าง
  แม้นรู้มิควรข้าง -- เคียงเจ้า
  รสหวานกล่อมทอดร่าง -- หลับฝัน
  ใจรู้แค้นตนสร้าง -- มิอาจเยียวยา
  (โคลงรัสสปักข์)


  โทสะเหนือสัมพันธ์ -- บีบคั้น
  อัสสุชลเลือดคลุ้ง -- กลิ่นคาว
  เนตรมืดมัวหัวรั้น -- ไล่ต้อน
  กระบี่พาดคอขาว -- ลาโลกมิคืน
  (โคลงมหาวิชชุมาลี)


  ตั้งหน้าวาดวงเวท -- เรียกผี 
  ตายเสียแล้วก็ดี -- ว่าง่าย
  เฝ้าข้างร่างอินทรีย์ -- รอฟื้น
  หารู้กี่มนตร์ร่าย -- ดับแล้วมิยิน
  (โคลงมหาสินธุมาลี)


  แด่คู่ที่ไม่มีทางลงเอย
  เซวียหยาง เสี่ยวซิงเฉิน 
Views

เข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น

Log in