ความทรงจำที่จับต้องได้kartd
ดอกไม้เเห้ง
 • ดอกไม้เเห้งหลากหลายช่อที่ได้รับ
  จากวันที่จบการศึกษาวันที่สถานะ
  นักเรียนได้สิ้นสุดลงจนเริ่มก้าวสู่
  การเป็นนักศึกษาจากวันนั้นจนถึงวันนี้
  ดอกไม้เเห้งยังคงสภาพเหมือนเดิม
  เเม้จะมีหลุดล่วงบ้างเมื่อเราไปสัมผัส
  หรือโยกย้ายไปวางตรงอื่นเเต่
  ความทรงจำตอนได้รับมาเเละ
  ความทรงจำเกี่ยวกับคนที่ได้ให้เรามา
  ยังคงอยู่เเต่ถ้าเกิดเป็นดอกไม้สดเมื่อ
  กาลเวลาผ่านพัดไปมันเหี่ยวเฉาได้ง่าย
  จนในที่สุดเราอาจจะต้องทิ้งมันไปด้วยซ้ำ 
  มันอาจจะไม่คงอยู่จนถึงตอนนี้เเต่ดอกไม้
  เเห้งเมื่อเวลาผ่านพัดไปก็ต่างหลุดล่วง
  จางหายไปตามกาลเวลาเเต่ก็ยังคงไม่ได้
  - จางหายไปซะทั้งหมด สักหน่อย . (03)

เข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น

Log in