It's a Sunny Day, As Always fullofjoybb

หากปรมาจารย์อี๋หลิงเขียนเคยเขียนไดอารีและมาพบมันอีกครั้งหลังศึกยิงตะวัน 'มันเป็นวันที่แสงแดดเจิดจ้า...เหมือนทุกวัน'

ALL POSTS
Views