ปล่อย ให้เรื่องของเรา ค่อย ๆ ผ่านไป karnnikro

ความสัมพันธ์ ที่เราช่วยกันสร้างกันมาตั้งนาน ทำไมเมื่อถึงเวลาแยกกัน จะต้องรีบลืมกันด้วย