พลังการขับเคลื่อนสังคมผ่านภาพเขียนชีวิตกรรมกรเหมืองหิน ของ กุสตาฟ คูแบร์ (1849) TSanLah

ในศตวรรษที่ 19 เป็นช่วงที่สังคมกำลังเปลี่ยนแปลงขนานใหญ่ ด้วยการเกิดขึ้นของยุคอุตสาหกรรมหนัก สังคมศักดินาดั้งเดิมถูกท้าทายด้วยการเพิ่มขึ้นของชนชั้นแรงงาน ที่กำลังกลายเป็นชนชั้นกลางในสังคม