เราใช้คุ๊กกี้บนเว็บไซต์ของเรา กรุณาอ่านและยอมรับ นโยบายความเป็นส่วนตัว เพื่อใช้บริการเว็บไซต์ ไม่ยอมรับ
คิดอย่างมีตรรกะ ชนะทุกปัญหา Nairienroo

หนังสือที่รวบรวมแนวคิดด้านตรรกะในแง่มุมต่าง ๆ รวมถึงแบบทดสอบด้านตรรกะมาให้ขบคิดกัน

Views