รถไฟขบวน ด่วน51 กำลังมุ่งหน้าไปสถานีเชียงใหม่ ferdennn

บันทึกการเดินทางเชียงใหม่ครั้งแรกของเรา