ฝนตกทางนี้นานแล้ว วอนคนทางโน้นเลิกแหกปากที ¦ BL, Rainverse​ paparkro9er

คนบนโลกมีประชากรเป็นเจ็ดแปดพันล้านคน ไม่รู้ว่าพระเจ้าใช้ความน่าจะเป็นใดในการสุ่มหาเนื้อคู่ ถึงได้โยนไอ้คนพรรค์นั้นมาให้เขา #หุบปากทีจะนอน

ALL POSTS
Views