เราใช้คุ๊กกี้บนเว็บไซต์ของเรา กรุณาอ่านและยอมรับ นโยบายความเป็นส่วนตัว เพื่อใช้บริการเว็บไซต์ ไม่ยอมรับ
อยุธยาไม่สิ้นคนฝึกงานNatacha Dantakean
บทส่งท้าย: สิ่งที่ได้รับจากการฝึกงาน
 • สิ่งที่ได้รับจากการฝึกงาน
  การฝึกงานให้อะไรฉันมากมาย ที่แน่ ๆ เลยคือทำให้ฉันได้ใบขับขี่รถยนต์ ? เพราะไม่มีใครไปส่งเลยจำต้องขับรถไปฝึกงานเองทุกวัน แต่ไม่ใช่แค่นี้หรอกนะ การฝึกงานให้ประโยชน์กับฉันถึง 4 ด้านตามนี้เลย

  1. ด้านการเลี้ยงเด็ก

  - ได้รู้วิธีดูแลเด็กขั้นพื้นฐาน การทำความสะอาด การชงนม เปลี่ยนผ้าอ้อม
  - ได้ประสบการณ์การอยู่กับเด็กจริง ๆ ได้รู้ว่าเด็กชอบทำอะไร ชอบกินอะไร ชอบเล่นสื่อแบบไหน สามารถต่อยอดไปในอนาคตหากต้องทำกิจกรรมกับเด็ก
  - ได้รู้ว่าเด็กมีความแตกต่างกันทั้งด้านนิสัย พัฒนาการ ประสบการณ์ ดังนั้นการเลี้ยงพวกเขาจึงไม่มีวิธีที่ถูกหรือผิด แต่ขึ้นอยู่กับพื้นฐานของเด็กคนนั้น
  - ได้รู้วิธีรับมือกับเด็กหลากหลายรูปแบบมากขึ้น รู้จังหวะและเวลาที่ควรปลอบโยน ควรสั่งสอน ควรเข้มงวด
  - ได้บริหารร่างกายเพื่อให้ร่างกายแข็งแรงและคล่องแคล่วมากขึ้น เพราะเมื่ออยู่กับเด็กเราจำเป็นต้องมีเรี่ยวแรง ทั้งกายและใจ เพื่อดูแลพวกเขาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

  2. ด้านการทำสื่อและการจัดกิจกรรม
  - ฝึกทักษะการเล่านิทาน 
  - ได้ทำสื่อผ้าสักหลาด เพื่อจัดกิจกรรมในชั้นเรียน ฝึกฝีมือในการเย็บผ้า
  - เห็นสื่อ หนังสือ นิทานที่พ่อแม่ โรงเรียน ใช้กับเด็กจริง ๆ ทำให้ทราบถึงสื่อที่ได้รับความนิยม เพื่อนำไปต่อยอดในการพัฒนาสื่อสำหรับเด็กต่อไป

  3. ด้านมนุษยสัมพันธ์
  - ได้ประสบการณ์การอยู่ร่วมกับผู้คนหลากหลายวัย ทำให้มีทักษะในการเข้าสังคม
  - กล้าพูด กล้าทำ กล้าขอคำปรึกษามากขึ้น 
  - ฝึกทักษะการปฏิบัติงานเป็นทีมและช่วยเหลือผู้อื่น
  - พัฒนาทักษะในการสื่อสาร เช่น การพูดคุยเพื่อปรับความเข้าใจกับผู้ปกครองและผู้ร่วมงานคนอื่น

  4. ด้านการทำงาน
  - ฝึกฝนวินัยให้เกิดขึ้นในตนเอง เช่น การตรงต่อเวลาและรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมาย 
  - ฝึกการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า 

เข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น

Log in