เพลงบันดาลใจ ㅡ sunnnook

แค่ชอบฟังเพลง ชอบฟังดนตรีที่กำลังบรรเลง เราขอหยิบเพลงบางเพลง มาตีความในแบบของเราก็แล้วกัน.