เราใช้คุ๊กกี้บนเว็บไซต์ของเรา กรุณาอ่านและยอมรับ นโยบายความเป็นส่วนตัว เพื่อใช้บริการเว็บไซต์ ไม่ยอมรับ
รีวิวเว้ย (2)Chaitawat Marc Seephongsai
หัวใจเซนเซ สร้างคนแบบญี่ปุ่น By เกตุวดี Marumura
 • รีวิวเว้ย (273) เคยมีคนพูดแบบขำ ๆ ว่า "ถ้าประเทศไทยให้คนไทยย้ายออกไป และให้ย้ายคนญี่ปุ่นเข้ามาอยู่แทน ในท้ายที่สุดประเทศไทยก็จะกลายเป็นประเทศแบบญี่ปุ่น" ตามนิยามของความมีระเบียบ วินัย แบบญี่ปุ่น นั่นแสดงให้เห็นว่าแท้จริงแล้วความมีระเบียบวินัย ไม่ได้ขึ้นอยู่กับเรื่องของพิกัดทางภูมิศาสตร์ หรือภูมิรัฐศาสตร์ หสกแต่ขึ้นอยู่กับความเป็น "บุคคล" ในชาตินั้น ๆ เสียมากกว่า ก็เหมือนคำพูดติดตลอกที่ยกมาก่อนหน้า จะเห็นได้ว่าไม่ว่าจะย้ายคนญี่ปุ่นไปอยู่ในประเทศไหน คนญี่ปุ่นก็จะยังคงมีความเป็น "คนญี่ปุ่น" อยู่เสมอ แต่มันก็จะขึ้นอยู่กับสิ่งที่คนญี่ปุ่นเหล่านั้นนำติดตัวมาด้วย และส่งต่อให้กับคนในรุ่นต่อ ๆ ไป ที่จะกลายเป็นคนญี่ปุ่นที่มีบทบาทต่อไปในสังคมภายหน้า
  หนังสือ : หัวใจเซนเซ สร้างคนแบบญี่ปุ่น
  โดย : เกตุวดี Marumura
  จำนวน : 176 หน้า
  ราคา : 200 บาท

  "หัวใจเซนเซ สร้างคนแบบญี่ปุ่น" เป็นหนึ่งในหนังสือที่หาคำตอบของคำถามที่ว่า "เพราะอะไรคนญี่ปุ่นจึงมีความเป็นคนญี่ปุ่นอยู่สูงยิ่ง ในแทบทุกรุ่นของคนในสังคม" โดยการที่ผู้เขียนหนังสือ ได้ถ่ายทอดผ่าสวัฒนธรรมของการเรียนการสอนแบบญี่ปุ่น ผ่านระบบการศึกษาในมหาวิทยาลัยในระดับปริญญาตรีถึงปริญญาเอก

  "หัวใจเซนเซ สร้างคนแบบญี่ปุ่น" นำเสนอให้เห็นถึงเรื่องของปัจจัยสำคัญ ของสิ่งที่ทำให้ญี่ปุ่นเป็นญี่ปุ่น และทำให้คนญี่ปุ่นเป็นคนญี่ปุ่นอย่างที่หลายคนได้รู้จัก ทั้งเรื่องของความเอาจริงเอาจัง ความมีระเบียบวินัย และความเข้าอกเข้าใจบุคคลอื่นและการเอาใจใส่ลูกน้องในที่ทำงานในแบบของเจ้านายชาวญี่ปุ่น ที่ดูจากภายนอกเหมือนจะเอาจริงเอาจังกับงาน ซึ่งในท้ายที่สุดแล้วก็จริงจังกับการทำงานนั้นแหละ แต่เบื้องหลัฃความจริงจังเหล่านั้น ยังเคลือบแฝงด้วยความหวังดีและการฝึกวินัยและฝึกนิสัยแบบที่คนญี่ปุ่นควรจะเป็น

  "หัวใจเซนเซ สร้างคนแบบญี่ปุ่น" ตอบคำถามเรื่องของความเป็นญี่ปุ่นได้อย่างดี และยังให้แนวคิดเพิ่มเติมในเรื่องของการพัฒนาตนเอง และวิธีการนำเอาแนวคิดแบบของคนญี่ปุ่นมาปรับใช้ให้เข้ากับบริบทของสังคมไทย เพื่อที่จะช่วยส่งเสริมให้การทำงานของเราเอง หรือแม้กระทั่งระบบงานปละระบบสังคมวามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เมื่อเราเข้าใจกลวิธีในการสร้างคนญี่ปุ่น ในแบบของเซนเซญี่ปุ่น ที่ถูกหยิบยกมาเป็นตัวอย่างในหนังสือเล่มนี้

เข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น

Log in