เราใช้คุ๊กกี้บนเว็บไซต์ของเรา กรุณาอ่านและยอมรับ นโยบายความเป็นส่วนตัว เพื่อใช้บริการเว็บไซต์ ไม่ยอมรับ
รีวิวเว้ย (2)Chaitawat Marc Seephongsai
ชื่อบ้านนามเมืองในกรุงเทพฯ By ศันสนีย์ วีระศิลป์ชัย
 • รีวิวเว้ย (820) รีวิวเว้ย × สำนักงานสัญญาธรรมศักดิ์เพื่อประชาธิปไตย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

  "ชื่อนั้นสำคัญไฉน" ประโยคคำถามที่หลายครั้งเราอาจจะเคยได้ยินผ่านหูกันมาบ้างว่าชื่อของอะไรบางอย่างมีความสำคัญแค่ไหนกัน โดยเฉพาะเมื่อชื่อเหล่านั้นเป็นชื่อของ ถนน ย่าน บ้าน เมือง ตำบล แยก หรือกระทั่งชื่อซอย แน่นอนว่าชื่อที่กำหนดลักษณะหรือบอกพิกัดของสถานที่ย่อมต้องมีความสพคัญเป็นธรรมดา โดยเฉพาะชื่อที่เกี่ยวข้องกับเรื่งของเมืองหรือที่อยู่อาศัย เพราะชื่อเหล่านั้นจะช่วยเป็นจุดอ้างอิงในการกำหนดพื้นที่ของการทำกิจกรรมบางอย่าง อาทิ เกิดเหตุเพลิงไหม้โรงงาน "ย่านกิ่งแก้ว" แน่นอนว่าการบอกพิกัดตำแหน่งของชื่อย่าน บ้าน เมือง ในกรณีนี้มีความสำคัญเป็นอย่างมากเพราะชื่อพิกัดเหล่านี้จะช่วยให้ผู้ที่อยู่ในพื้นที่หรืออยู่ใกล้พื้นที่สามารถรับมือและเตรียมพร้อมต่อสถานการณ์ดังกล่าวได้ แต่นอนจากความสำคัญในเรื่องของการบอกตำแหน่งหรือพิกัดแล้ว ชื่อต่าง ๆ เหล่านี้ยังคงมีความสำคัญในฐานะของเครื่องมือที่ใช้บอกเล่าเรื่องราวทาง "ประวัติศาสตร์" ของพื้นที่หนึ่ง ๆ ได้เป็นอย่างดี และประวัติศาสตร์ของพื้นที่เหล่านี้เองจะช่วยให้คนรุ่นหลังสามารถเข้าใจในบริบทบางประการของพื้นที่ ประวัติความเป็นมา หรือกระทั่งการย้อนกลับไปศึกษาความเปลี่ยนแปลงเชิงพื้นที่ในมิติประวัติศาสตร์ และมิติของการพัฒนาได้เป็นอย่างดี
  หนังสือ : ชื่อบ้านนามเมืองในกรุงเทพฯ
  โดย : ศันสนีย์ วีระศิลป์ชัย
  จำนวน : 544 หน้า
  ราคา : 350 บาท

  "ชื่อบ้านนามเมืองในกรุงเทพฯ" หนังสือเล่มหนาที่มีจำนานหน้ากว่า 500 หน้าเล่มนี้ นับเป็นงานศึกษาทางด้านประวัติศาสตร์ความเป็นมา และชื่อเรียกของพื้นที่ และย่านต่าง ๆ ในพิกัดพื้นที่กรุงเทพฯ เอาไว้ได้อย่างครอบลุม โดยที่เนื้อหาใน "ชื่อบ้านนามเมืองในกรุงเทพฯ" จะบอกเล่าประวัติศาสตร์ความเป็นมาของพื้นที่ต่าง ๆ ของกรุงเทพฯ ผ่านหลักฐานการค้นคว้าทางประวัติศาสตร์ ที่หลักฐานบางชิ้นพาเรากลับไปทำความเข้าใจพื้นที่แหน่งนั้นได้ตั้งแต่ช่วงต้นรัตนโกสินทร์

  นอกจากนั้นแล้ว "ชื่อบ้านนามเมืองในกรุงเทพฯ" ยังคงบอกเล่าเรื่องราวของความเป็นเมืองของกรุงเทพฯ ที่ค่อย ๆ พัฒนาไปตามย่านหรือพื้นที่ต่าง ๆ โดยที่เรื่องราวและภาพจำของย่านเหล่านั้นยังคงฝังอยู่ในชื่อนามที่ใช้เรียกข้านพื้นที่ต่าง ๆ เหล่านั้น ถึงแม้นปัจจุบันพื้นที่เหล่านั้นจะเปลี่ยนแปลงไปจนแทบไม่เหลือความทรงจำในครั้งอดีต อาทิ ย่านศาลาแดง หรือทุ่งศาลาแดงในครั้งอดีต ย่านบางมดหรือส่วนส้มบางมดในครั้งอดีต ซึ่งเนื้อหาใน "ชื่อบ้านนามเมืองในกรุงเทพฯ" จะช่วยให้เราเห็นภาพที่ซ้อนทับของพื้นที่ในยุคปัจจุบันที่ทาบทับลงไปในประวัติศาสตร์ และอดีตของพื้นที่ต่าง ๆ เหล่านั้น แน่นอนว่าการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ของพื้นที่ต่าง ๆ เอาไว้ในวันหนึ่งข้างหน้ามันอาจจะช่วยให้เรานำเอาความรู้เหล่านั้นมาพัฒนาหรือต่อยอดไปสู่การอนุรักษ์หรือการจัดกิจกรรมบางอย่างในพื้นที่เหล่านั้นก็เป็นได้

เข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น

Log in